Основете екип с тийм билдинг

team buildingОптималните постижения от дейността на абсолютно всяка една работна група са в пряка взаимозависимост от индивидуалните резултати на абсолютно всеки един от хората в колектива. За да се създаде добра атмосфера за работа и да се намали времето, което е нужно за завършването на всяка една работа е необходимо всяко едно звено от работната верига да вземат участие в синхрон. Случайно ако има търкания, пероснални стълкновения, атаки и желание за самодоказване, средата на работа се превръща в нажежаваща и не много резултатна. Основната мисия на тийм билдинга е да изглади точно тези драми, да затвърди приятелствата измежду отделните личности в колектива, да изгради възможности за опознаване и откриване на слабите и силните страни на всеки . Горепосочената идея, резултат от проучване и анализи на екип психолози е изключително актуална.

Разнообразните опции предоставяни от експертите по тийм билдинг включващи отделни дейности, мероприятия и инициативи целящи създаването на атмосфера за да може да се заздравят отношенията в колектива. Много хора недооценяват потребността от външно участие за оптимизацията на работната среда, смятайки, че това са излишни разходи, прахосване на време и разточителство. В случай, че една група не е сплотена и най-правилната мотивация, поощряване и заплащане с бонуси няма да дадат необходимите резултати, тъй като недостига или липсата на единност е главен фактор за всеки хубав екип.

Първата крачка за съставянето на сплотен отбор е ангажирането на специалист по тийм билдинг, който да анализира ситуацията, да разгледа основните причини за стълкновенията и да открие най-подходящото решение за подобряване на дейността на работа. Забавленията с приключенски характер изправят участващите в неочаквани ситуации, изискващи спешни действия, логично мислене и откривателски подход. Необходимостта от комуникация и сътрудничество в отделните етапи от събитието, предоставя възможност за показване на водаческите качества и хубавите страни на отделните участници. Един отличен началник може да потърси съдействие, като забележи работно напрежение и негодувание в неговите подчинени, защото дребните подробности задължително нанасят най-значителните щети за всеки работна общност.

Наличие на огромен колектив най-често значи и по-големи несгоди, тъй като сплотяването на голяма група от хора е наистина тежък процес. Личностните нападки принуждават внезапна реакция, защото индивидуалните свади е възможно да разрушат спокойствието и на другите и да предизвикат разделянето на воюващи групи и лагери. Подкрепата и от страна на участниците ще облекчи тази трудна и отговорна задача. С обединени усилия всеки колектив би могъл да изгради здравословна и истинска среда за работа и да постига максимални резултати.

За повече информация: http://newevent.bg/new/171/catering