Важни съвети за свежа ливада

toolsРазлични видове ливади

За да имате желаната от Вас морава, необходимо е да изберете правилната смеска за трева (комбинация от семена), като пример власатка или английски райграс. Има съответстваща смес от семена за всеки вид морава. А те реално могат да бъдат декоративни, спортни, обществени или много други ландшафтни територии.

Напояване на тревните площи

Поляните биха могли да бъдат напоявани както ръчно – с воден пистолет и маркуч, също така и автоматично – с пръскащи глави. В случай, че се полива през деня, изпарява се част от водата, без да се използва. Затова още повече навлизат по-интелигентни, ефективни и спестяващи водни с-ми. Много широко разпространени са прибиращите се пръскащи глави. Съставянето на такава система за поливане Ви осигурява покой дълги години напред, позволяващо удобно да поливате тревните площи с използването на едно копче или с таблет за поливане.

Обогатяване на поляните

С косенето се отнемат част от хранителните елементи на моравата. Споменатото може да бъде компенсирано чрез наторяване. Важно е да се извършва на пролет и на есен, всичко зависи от мащаба на товарене на тревата, също така и от вида продукт за наторяване, използван от Вас. На пазара много повече се предлагат гранулиране торове с дълготрайна финкция – траеща няколко месеца.

Краища на ливада

За окрайчване на моравата, адски полезен уред е ножица с акумулаторна батерия с дълга ръкохватка.

Реновиране на ливади

Винаги, когато настъпва пролетта и тревата се позеленее, на места е възможно да останат кафеникави участъци. Те се коригират благодарение на изрязване с ръчен уред (примерно права лопата). Подрязаното кътче би могло да се запълни с чим. Още един метод е малко след отстраняване на загиналите треви, да се разрохка почвата и да се сложат чисто нови семена.

Методика на подрязване

Абсолютно всеки път като подкосявате, трябва да разменяте посоката на рязане. Или непременно ще бутате стъблото само в една посока, а това може да доведе до далеч по-лесно степване на моравата. В случай, че обикновено подкосявате надясно, променете с подкосяване наляво. Понякога е хубаво и по напречно, като разменяте курса.

Сайтът: https://megatools.bg/mega/bg-catalog-details-82.html